CÔNG TY CP XÂY DỰNG NHÂN LỰC GIA VI
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI QUẢNG NAM